IdeariSabem que els infants i joves son el futur del nostre barri, per això és important per a nosaltres contribuir a que coneguin i experimentin els valors humans d’igualtat, respecte, solidaritat i llibertat, independentment del gènere, situació econòmica, lloc de procedència o creences religioses.

L’educació en el lleure és una gran eina d’aprenentatge, les activitats lúdiques com ara el joc o els tallers fan possible el desenvolupament i l’adquisició de coneixements i valors d’una forma creativa, vivencial i divertida.

A més de l’educació en valors, també apostem per la interculturalitat, ja que d’una banda apropem la cultura i llengua catalana als infant, joves i famílies amb les que treballem, i tan mateix aprofitem la diversitat cultural present al barri per a promoure la descoberta, el diàleg i el respecte per les creences, tradicions i trets identitaris de cada un.

Els educadors i educadores de lleure que conformes l’equip educatiu, son els que fan possible la bona feina i el dia a dia amb els infants i les seves famílies. Gràcies a la intervenció socioeducativa que desenvolupen, coneixen en profunditat la realitat de cada cas, el tracte amb els participants és proper i per això actuen com a referents educatius tant pels infants com per les seves famílies.Pl. Mossèn Anton, 7 Local 2. - Sant Adrià del Besòs Telèfon 93 462 70 42 | Mòbil 679 815 024 ©2012 barnabitas@ajbarnabitas.org
Inici | Administració | Correu Intern